Αρχή της Ξενοκράτους από το “πέταλο” της Ακροπόλεως προς τα δυτικά

“Η αρχή της οδού Ξενοκράτους από το “πέταλο” της Ακροπόλεως-Λεωφόρο Όχι, προς τα δυτικά, στη στροφή Αγίου Παύλου. Τα κυπαρίσσια που μόλις διακρίνονται στον ορίζοντα είναι της μονής Βλατάδων. Η φωτογραφία είναι του Κλείτου Κύρου από το βιβλιαράκι “Κλείτος Κύρου-Ψήγματα Μνήμης, Φωτογραφίες 1936-2000”, 2011 [https://www.miet.gr/userfiles/educational_programs/kyrou_ekdpaid.pdf?fbclid=IwAR0_zIqVEPtMA9w6bbnZUgq_zZ8UXFmaJV1M58C3pBBlioJCZwyyibn9WF0] Και μία σύγχρονη από το ύψος του άνδρα που ανηφορίζει προς δυτικά, βλέποντας τη Μονή Βλατάδων τον Ιανουάριο του 2018.