Πωλητής λεμονάδας κατά την κατοχή σε χρωματιστά σλάιτς

Δύο κινήσεις. Μία κλίση του σώματος και μια προσφορά της λεμονάδας στον πελάτη. Κατοχή από τον Theodor Scheerer