Πάνω από το Νοσοκομείο Άγ. Δημήτριος πανόραμα της ανατολικής πόλης

Μια πανοραμική θέα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με οπτική γωνία λίγο πάνω από το Νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος”, γύρω στο 1965