Μουσουλμάνες στην οδό Αθηνάς (νυν Ολυμπιάδος)

Οι μουσουλμάνες της φωτογραφίας αριστερά κατηφορίζουν έναν δρόμο που παρέμενε αταύτιστος για χρόνια, παρόλο που, μετά την συσχέτισή του με τις εικόνες από την ταινία του 1962, είδαμε ότι ήταν έξω από την πυρίκαυστο αλλά κι ότι τα χαρακτηριστικά αυτά σπίτια διατηρήθηκαν για πολλές δεκαετίες. Τώρα ξέρουμε ότι περπατούσαν στην οδό Αθηνάς (νυν Ολυμπιάδος) και είχαν περάσει την γωνία της Αγ. Σοφίας με κατεύθυνση προς την Σοφοκλέους. Η ταύτιση από τον Ευστάθιο Ασλανίδη και η απόδειξή της στην επόμενη φωτογραφία.

Τα κτίρια της αρχικής σημειωμένα σε ζουμ πανοραμικής που τράβηξε ο γάλλος γιατρός Marcel Bolotte από τον μιναρέ του Αλατζά Ιμαρέτ.