Η Αγία Θεοδώρα και το οικοτροφείο της, γύρω στο 1965

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη

[Από το βιβλίο “Τα Πενήντα Χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1926-1976” του Β. Δ. Κυριαζόπουλου, Θεσσαλονίκη, 1976, σελ. 167]