Υδροπλάνα μπροστά στον Λευκό Πύργο κατά την Κατοχή

Υδροπλάνα η πόλη είχε γνωρίσει και από τους Γάλλους στον Α' ΠΠ. Οι Γερμανοί όμως πρόσφεραν ένα συνεχές θέαμα με τις απο/προσθαλασσώσεις μπροστά στον Λευκό Πύργο