Τα λουτρά “Παράδεισος” την περίοδο της κατοχής

ΜΙα ματιά προς το παλιό Εργατικό Κέντρο. Εκεί που αργότερα είχαν το στέκι τους υπαίθριοι φωτογράφοι. Από την κάτω γωνία της Μητρ. Γενναδίου. Ο φωτογράφος επί της Μητρ. Γενναδίου με θέα προς το παλιό Δημαρχείο, γιαπί ακόμα. Στο χώρο των δημόσων αποχωρητηρίων. Από την αντίθετη πλευρά, λήψη προς την Μητρ. Γενναδίου, γύρω στα 1930, όταν ακόμα ο χώρος της πλατείας ακόμη διαμορφωνόταν.