Στην πλατεία της Αγ. Σοφίας το 1955

Ακόμη 2 φωτογραφίες του Hans Gerber στην πλατεία της Αγ. Σοφίας το 1955