Η κατοικία Νικολάου Αν. Δαρβέρη, Αγ. Σοφίας 15, γωνία με Τσιμισκή

Το διώροφο της Αγίας Σοφίας 15, γωνία με Τσιμισκή-οίκημα του Νικολάου Αν. Δαρβέρη Από τον Νίκανδρο Καστανίδη Το διώροφο αυτό πιθανότατα κτίστηκε γύρω στο 1925 και κατεδαφίστηκε γύρω στο 1955. Περιήλθε στον Νικόλαο Αν. Δαρβέρη, το Δεκέμβριο του 1921 ή Ιανουάριο του 1922, τότε που αγόρασε αρκετά οικόπεδα της πυρίκαυστης ζώνης και “πούλησε” το οικόπεδο του ξενοδοχείου Splendid (πιο σωστά μεσολάβησε στην πώληση του) με τη σκανδαλώδη κατ’ εξαίρεση άδεια οικοδόμησης. Ο Νικόλαος Αν. Δαρβέρης (1879-1946) ήταν ένας Πελοποννήσιος δικηγόρος που ήρθε στη Θεσσαλονίκη μετά την απελευθέρωσή της. Ήταν φανατικός φιλοβασιλικός, πιθανότατα με ιδιαίτερη διασύνδεση με τη βασιλική οικογένεια. Συμμετείχε ενεργά στην αντιβενιζελική εκστρατεία το 1920 και σ’ όλα τα επόμενα χρόνια και γι’ αυτό χαρακτηρίστηκε ως “ο κακός δαίμονας του αντιβενιζελισμού” στη Θεσσαλονίκη. Εξέδιδε τη φιλοβασιλική εφημερίδα “Ταχυδρόμος της Βορείου Ελλάδος”, από το 1920 μέχρι το 1937. Είχε μια συμπεριφορά και λειτουργούσε ως φιλοβασιλικός κομματάρχης. Πολιτεύτηκε και εκλέχθηκε βουλευτής Θεσσαλονίκης, το 1926-28, το 1935, το 1936 και το 1946. Το 1935 διετέλεσε για δύο μήνες και Υπουργός Οικονομικών. Παράλληλα ήταν και επιχειρηματίας στο χώρο των κινηματογράφων Θεσσαλονίκης, με τα “Διονύσια”, που ήταν ιδιοκτησία του. Από τη μεριά της Αγίας Σοφίας Από τη μεριά της Αγίας Σοφίας Από τη μεριά της Αγίας Σοφίας Από τη μεριά της Αγίας Σοφίας, 1930 Από τη μεριά της Τσιμισκή Από τη μεριά της Τσιμισκή Νικόλαος Αν. Δαρβέρης (1879-1946) Ο Νικόλαος Αν. Δαρβέρης δεξιά κι ο Νικόλαος Μάνος αριστερά