Εικόνες του Σαατλί κατά την διάρκεια και μετά την πυρκαγιά