Μπάρα, Ταντάλου, γωνία με Αφροδίτης

Ανεβαίνοντας την Ταντάλου, ακριβώς στη γωνία με Αφροδίτης, μια κοντινή ματιά στο μπαρ, στους ένστολους και στα σπίτια πιο δίπλα. Μπάρα φυσικά. Η φωτογραφία από τον οίκο δημοπρασιών που επιγράφεται στην φωτο.