Μια ματιά στο παλιό Ταχυδρομείο πριν και μετά την πυρκαγιά

Με αφορμή μια φωτογραφία κοντινή της εισόδου των Παλιών Ταχυδρομείων, που περιέχεται στα μηνιαία τεκμήρια που δημοσιεύει το Γενικό Αρχείο Μακεδονίας (http://gak.thess.sch.gr/News/news_Tekmirio_mina.html), μια ματιά στο κτίριο πριν και μετά την πυρκαγιά. Στην γωνία Μεγάλου Αλεξάνδρου και Βουλγαροκτόνου τότε, Κατούνη και Οπλοποιού σήμερα στα λαδάδικα. Μας δίνει και την ευκαιρία να δούμε το “ΤαχυδροΚειον”. Ποιος ξέρει... Εν πλήρει παλυεθνική λειτουργία Και η πυρκαγιά Είμαστε στην Κουντουριώτου, το Ταχυδρομείο αριστερά, στο βάθος Το ίδιο με την προηγούμενη