Καθημερινές σκηνές στην παραλία στα 1916

Η καθημερινότητα των χαμάληδων, ο θόρυβος με τα βαρέλια, οι φωνές στη μία, ο ελαφρύς κυματισμός, η ήσυχη βόλτα, τα πλεούμενα που περιμένουν στην άλλη. Μέρες του 1916 δίπλα στη θάλασσα.