Μια κοντινή απεικόνιση του τραμ στο Λευκό Πύργο, το 1916