Κατάστημα Βούρκα στην Τσιμισκή 11, σημ.Αγίου Μηνά από Συναγωγής

Η φωτογραφία, γνωστή από προχθές, μας δείχνει στο βάθος το κατάστημα των αδελφών Βούρκα στην (τότε) Τσιμισκή 11, σημερινή Αγίου Μηνά. Ο φωτογράφος βρίσκεται στην οδό Συναγωγής κοιτάζοντας τον βορρά και την οδό Τσιμισκή. Η τεκμηρίωση από τον Ευστάθιο Ασλανίδη

Επί της οδού Συναγωγής, λίγο πριν την Τσιμισκή που την τέμνει κάθετα. Η συσχέτιση με την σημερινή Αγ. Μηνά 11 Μακεδονία, 12 Ιανουαρίου 1919.