Ματιές στο ξενοδοχείο Ritz της πλ. Ελευθερίας

Ο δημοπράτης μας δείχνει με βέλος το Θεόφιλος Γκωτιέ. Εμάς μας ενδιαφέρει το ξενοδοχείο δεξιά στη γωνία, το Hotel Ritz και η ταράτσα του. Προφανώς γυναίκα που εξυπηρετούσε το ξενοδοχείο, σε αναμνηστική φωτογραφία στο κέντρο. Εδώ το θέμα της φωτογραφίας είναι η πόλη, η διαγώνια ματιά πάνω από την αγορά, μέχρι το παλιό εργατικό κέντρο και πέρα, μέχρι την ακρόπολη. Οι Γερμανοί αξιωματικοί θαυμάζουν τη θέα από την ταράτσα του Ritz.