Η πλατεία Ελευθερίας σε γερμανικές τελετές κατά την κατοχή

Η πλατεία Ελευθερίας ήταν προνομιακός χώρος για την επίδειξη πειθαρχίας και δύναμης των ξένων, φιλικών και εχθρικών, στρατευμάτων στους δυο πολέμους. Πειθαρχία στον συγχρονισμό, στις παρελάσεις, στο παιάνισμα ύμνων και εμβατηρίων από στρατιωτικές μουσικές μπάντες. Δύναμη με την επίδειξη όπλων και αποφασιστικότητας. (Αλλά και χυδαιότητες πάνω σε ανθρώπους, αναλογιζόμενοι το μαύρο Σάββατο). Εδώ, στην διάρκεια της Κατοχής, εκδηλώσεις και τελετές των Γερμανών, με διάφορες αφορμές. Εγκατάσταση της Φρουράς, επιθεωρήσεις, παρασημοφορήσεις επ ανδραγαθία κλπ. Σε κάποιες γωνίες υπάρχει χώρος και για κάποιους πολίτες. Η πλατεία όμως ανήκει στον επικυρίαρχο στρατό.

Από την συλλογή Μήτου