Παιδιά στην Απ. Παύλου και Πρωτέως

Το 1956, τα παιδιά παίζουν με το τσέρκι τους στα τελευταία μέτρα της Απ. Παύλου και καταλήγουν στην Πρωτέως. Αναγνώριση από την Μάρα Νικοπούλου

To σπιτάκι ίδιο ακόμα.