Βενιζέλου με Βουλγαροκτόνου μετά την πυρκαγιά

Οι άνθρωποι αυτοί στέκονται σ ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα σταυροδρόμια, Βενιζέλου με Βουλγαροκτόνου. Όταν έπαψαν οι βόλτες, σταμάτησαν και οι φωτογραφίες. Σε μια απ τις τελευταίες λήψεις λοιπόν στο σημείο αυτό. Αριστερά ό,τι απέμεινε από το κατάστημα Ματαράσο, Σαραγουσή και Ρούσο. Δεξιά ό,τι απέμεινε πάλι από το ξενοδοχείο “Παρθενών” Έτσι ήταν το μαγαζί των Ματαράσο, Σαραγουσή και Ρούσο. Οπωσδήποτε θα περνούσες μπροστά απ το κατάστημά τους. Και η διαφήμισή του.