Αγ. Σοφίας με Τσιμισκή (Μητροπόλεως) μετά την πυρκαγιά

γωνία Σοφίας με Τσιμισκή (Μητροπόλεως). Το συγκεκριμένο σημείο μας έλειπε φωτογραφικά.