ΔΕΘ-οι μορφολογικές αλλαγές της τη δεκαετία του 1950

ΔΕΘ-οι μορφολογικές αλλαγές της τη δεκαετία του 1950 Από τον Νίκανδρο Καστανίδη. Η αφορμή είναι μια φωτογραφία της ΔΕΘ όπου απεικονίζεται μια πύλη εισόδου επισκεπτών στο ύψος του σημερινού παρκινγκ της ΔΕΘ, δηλ. στο ύψος της σημερινής Σβώλου. Δεν είναι γνωστή η χρονιά της, μόνο πιθανολογώντας μπορεί να θεωρηθεί του 1955; Η είσοδος αυτή υποδηλώνει κάποιες χωροταξικές αλλαγές της ΔΕΘ στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Προκαλεί, επίσης, το ερώτημα: ήταν στη Λεωφόρο Στρατού ή στην οδό Αγγελάκη; Έτσι το ενδιαφέρον ανοίγεται προς τις ιστορικές αλλαγές του χωροταξικού πλαισίου της ΔΕΘ και των γύρω δρόμων της, τη δεκαετία του 1950. Είναι αλήθεια ότι έχουν αναρτηθεί αρκετές φωτογραφίες της τότε ΔΕΘ σε όμορες ομάδες του Facebook. Είναι όμως μεμονωμένες και χωρίς σίγουρους χρονικούς προσδιορισμούς, οι περισσότερες. Όταν αυτές οι φωτογραφίες ενοποιηθούν σε μια σειρά, τότε προβάλλει το ζήτημα των χωροταξικών αλλαγών της ΔΕΘ ως ιστορικός προβληματισμός. Αυτό επιδιώκει η συγκεκριμένη ανάρτηση.

[Από το βιβλίο “Η Εξώτειχος Ανατολική Θεσσαλονίκη”, των Ν. Χόρμπου και Α. Καραθανάση, εκδ. Κυριακίδη, 2018, σελ. 46]

[Αναρτήθηκε από τον κ. Γιώργος Θεοδοσιάδης, στις ΠΦΘ, στις 4-6-2018] [Αναρτήθηκε από τον κ. Christos Kipouras, στις ΠΦΘ, στις 26-8-2016] [Αναρτήθηκε από τον κ. Lakis Anastasopoulos, στις ΠΦΘ, στις 17-2-2016] [Αναρτήθηκε από τον κ. Γιαννης Μανιος, στις ΠΦΘ, στις 9-9-2015] [Αναρτήθηκε από τον κ. David Bravos, στις ΠΦΘ, στις 19-5-2015] [Αναρτήθηκε από τον κ. Constantine Papaconstantinou, στην ΑΘ, στις 7-9-2018] [Αναρτήθηκε από τον κ. David Bravos, στις ΠΦΘ, στις 18-5-2015] [Αναρτήθηκε από τον κ. Γιαννης Μανιος, στις ΠΦΘ, στις 11-4-2018] [Αναρτήθηκε από τον κ. Γιαννης Μανιος, στις ΠΦΘ, στις 7-9-2018]