Η Κλινική Πινχάς στην (τότε Αθηνών), Παπαναστασίου 31

Το Υγειονομικό Ιδρυμα απόρων ασθενών (Μπικούρ Χολίμ – ביקור חולים- “περιθάλπτοντας τους αρρώστους”), η Κλινική Πινχάς, Παπαναστασίου (Αθηνών) 31. Σήμερα το οικόπεδο είναι περίπου η “οικοδομή του Γκάλη” (και μέρος της Ν. Εγνατίας), λίγο πριν το Ιπποκράτειο-Χιρς. Μετά τον πόλεμο λειτούργησε σαν ιατρείο, μαιευτική κλινική αλλά και σαν νηπιαγωγείο. Ένα αφιέρωμα από Νίκανδρο Καστανίδη και Δαυίδ Μπράβο.

[Από το το βιβλίο “Jewish Sites and Synagogues in Greece” των N.P. Stavroulakis, T.J. DeVinney, Talos Press, Athens, 1992, σελ. 184]

Φωτογραφία του Yakov Schiby, αναρτημένη από τον Iosif Vaena στις ΠΦΘ.

Φωτογραφία από το φάκελο του Νταούντ Λεβή, αναρτημένη από τον Iosif Vaena στις ΠΦΘ. 1962. Τράκα στην τότε Λεωφόρο Αθηνών. Απέναντι η Κλινική Πινχάς.