Αεροφωτογραφία του 1962

Μια αεροφωτογραφία του Howard Sochurek στο πλαίσιο αφιερώματος του Life για τον αρχιτέκτονα Richard Dorman και στην ΔΕΘ το 1962. Ολόκληρη και δύο λεπτομέρειες. Από τον Θεόδωρο Νάτσινα To κτίριο που έπεσε στον σεισμό, η παλιά εκκλησία Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, τα παλιά σουλτανικά της Εθν. Αμύνης πάνω από την Τσιμισκή. Το Παλέ σε αρχικό στάδιο, η ανατολική Αγ. Φωτεινή.