Η κατασκευή των γραμμών του ιππήλατου τραμ το 1892. Λήψεις του τραμ

Αρχή της κατασκευής των γραμμών του ιππήλατου τραμ όπως ανακοινώνει ο Φάρος της Μακεδονίας της 27 Μαΐου 1892. Η αρχή είχε γίνει το προηγούμενο Σάββατο, δηλαδή 23/5/1892 καθώς 27/5/1892 ήταν Τετάρτη. Το ιππήλατο τραμ λειτούργησε μέχρι το 1907. Ο Θεόδωρος Νάτσινας ψάχνει στα ψηφιοποιημένα αρχεία της βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Στις λήψεις που ακολουθούν μια βόλτα με το ιππήλατο τραμ να διασχίζει τους βασικούς άξονες της πόλης. 27 Μαϊου 1892 στον Φάρο της Μακεδονίας.

Στην Χαμηδιέ Οι επόμενες στην παραλιακή Ανεβαίνοντας την Σαμπρή Πασά, την μετέπειτα Βενιζέλου Στην Εγνατία, στον δρόμο του Βαρδάρη Στην Εγνατία στο ύψος του Χαμζά Μπέη Στην πύλη της Καλαμαριάς, στο συντριβάνι για να κατεβούμε την Χαμηδιέ Και η κλασική του Zepdji, το μοναχικό ιππήλατο στην έρημη από κίνηση λεωφόρο των Εξοχών