Πλήρης κατάλογος γιατρών στην πόλη από την JdS στα 1910

Ο πλήρης κατάλογος των γιατρών της πόλης του 1910, δημοσιευμένος στην Journal de Salonique στις 17 Μαρτίου, και συμπληρωμένος μετά από υπόδειξη του Ρουσντί Μπέη στις 24 του μήνα. Ακολουθείται κάπως περίπλοκη αλφαβητική σειρά: συνήθως με βάση το μικρό, κάποτε μόνον με το επώνυμο ή και μόνον το μικρό. Από την Μάρα Νικοπούλου