Ολύμπου με Αριστοτέλους στα 1962. Γωνία με Μακεδ. Αμύνης

Η γωνία Ολύμπου με Αριστοτέλους μάλλον γύρω στα 1962 Το πανωσήκωμα στη γωνία της Μακ. Αμύνης. Τουλάχιστον αυτό κράτησε την 'καμπύλη' κι έτσι ακόμα και τώρα σε ξεγελάει προς στιγμή. Από τον Βαγγέλη Καβάλα.