Βρύση στην Μελενίκου απέναντι από τον τεκέ της Πύλης

Βρύση που αγνοούσαμε επί της Κωνσταντίνου Μελενίκου στο ύψος της Εγνατίας απέναντι από τη δυτική πλευρά του τεκέ. Ο φωτογράφος κοιτάζει τον βορρά. Από τον Ευστάθιο Ασλανίδη