Για την απελευθέρωση της πόλης και την εκκλησία του Αγ. Δημητρίου

Για την απελευθέρωση της πόλης και την πολιούχο εκκλησία της. Από Νίκανδρο Καστανίδη και Κατερίνα Κουμλίδου.

Ο Κωνσταντίνος Καλλάρης στη Θεσσαλονίκη τις ημέρες της απελευθέρωσής της Ο Κ. Καλλάρης το 1912-13, την περίοδο που ήταν στη Θεσσαλονίκη Ο Κ. Καλλάρης ως τελειόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων, το 1880) 1912 Έλληνες αξιωματικοί εντός του ναού. 1913 Μετά την πυρκαγιά Οι δυο από τους πρωτεργάτες της Αναστήλωσης του Αγίου Δημητρίου:Αριστερά ο Αρχιτέκτονας Αριστοτέλης Ζάχος, δεξιά ο καθηγητής Γεώργιος Σωτηρίου.