Βενιζέλου και Τσιμισκή (Αγ. Μηνά σήμερα) πριν την πυρκαγιά

Φωτογραφία αταύτιστη που μας ταλαιπώρησε πολλά χρόνια. Δίνεται λύση από τη δυτική πρόσοψη επί της Βενιζέλου με συσχετίσεις αρχιτεκτονικών λεπτομερειών του κτιρίου. Φωτογραφία συσχέτισης από ένα ημερολόγιο του 2007 σε κείμενα Σερέφα και φωτογραφίες από τη συλλογή Γιακουμή με τίτλο “Ξένοι στη Θεσσαλονίκη του Μεγάλου Πολέμου 1915-1918”, εκδόσεις Μεταίχμιο. Αναγνώριση και τεκμηρίωση από τον Ευστάθιο Ασλανίδη.

Το ίδιο σημείο