Η πίσω μεριά του Χημείου στη δεκαετία του 60. Το Μετεωροσκοπείο

Η πίσω μεριά του Χημείου στη δεκαετία του 60. Αυτά που φαίνονται μπροστά είναι τα όργανα του μετεωρολογικού σταθμού, δίπλα στο Μετεωροσκοπείο. Φωτογραφία από τον Χρήστο Καββαδά, αναγνώριση από τον Νίκανδρο Καστανίδη.