Φωτογραφίες από την κρήνη στην Αγ. Παρασκευή

Μέχρι τώρα μία ήταν γνωστή, αλλά και αυτή πρέπει να διορθωθεί, αντιστρέφοντάς την. Από τον Σπύρο Αλευρόπουλο

Αντεστραμμένη η φωτογραφία από ανάρτηση του κ. Σεμερτζίδη στις ΠΦΘ, από αρχείο Γάλλου στρατιώτη όπως διαβάσαμε

Από την συλλογή Παπαϊωάννου στο ΜΦΘ. Φωτογραφία από γυαλί, με αναγραμμένη στο πλαίσιο χρονολογία 1917