Στην ΧΑΝΘ, την δεκαετία του 1950

Στην ΧΑΝΘ, δεκαετία του 50. Από τον Χρήστο Καββαδά.