Η οδός Κολόμβου. Από την Βενιζέλου κοιτάζοντας δυτικά

Η οδός Κολόμβου, ο μεγάλος νότιος παράλληλος δρόμος της Εγνατίας, αναγνωρίζεται για πρώτη φορά σε δύο λήψεις, από τον Ευστάθιο Ασλανίδη. Από την Βενιζέλου κοιτάζοντας δυτικά. Η συσχέτιση από μία κάρτα που βρίσκεται στο βιβλίο του Γιάννη Μέγα με τίτλο “Ενθύμιον, από τη ζωή της Εβραϊκής Κοινότητας, Θεσσαλονίκη 1897-1917”, εκδόσεις Καπόν 1993, σελίδα 179.