Στην Φράγκων, Τραπέζης και Βίκτωρος Ουγκώ

Στην αγορά, στην Φράγκων, ο Ευστάθιος Ασλανίδης εντοπίζει το πού ακριβώς σε μία καρτ ποστάλ της πυρκαγιάς. Ως συνήθως, η ταύτισή της μιας φέρνει και αναγνώριση άλλων λήψεων. Όλες μαζί τεκμηριώνουν καλά το σημείο: Τραπέζης, Φράγκων και Βίκτωρος Ουγκώ.

Η λεζάντα γράφει οδός Φράγκων αλλά έπρεπε να επιστρατευτεί μια αταύτιστη φωτογραφία από το βιβλίο των Χαράλαμπου Παπαστάθη και Ευάγγελου Χεκίμογλου με τίτλο “The great fire of Thessaloniki (1917)”, εκδόσεις Ε.Ν.Manos Ltd, για να γίνει η τεκμηρίωση.

Συσχέτιση κάρτας και φωτογραφίας

Συσχετίζεται και δεύτερη φωτογραφία από το βιβλίο. Σύμφωνα με την Μάρα Νικοπούλου ο φωτογράφος, που ο κ. Ασλανίδης φρόντισε να μας τον δείξει, βρίσκεται στο ρετιρέ Φράγκων με Τραπέζης 1

Φράγκων, λίγο πριν την Τραπέζης και την Βίκτωρος Ουγκώ.

Και από την αεροφωτογραφία. Επισημαίνεται ότι η αρίθμηση της Φράγκων προκύπτει από την αποδελτίωση των εφημερίδων Μακεδονίας, Journal de Salonique και της αεροφωτογραφίας της Αλέκας Γερόλυμπου, μια και απουσιάζουν τοπογραφικά διαγράμματα.