Βασ. Όλγας 76 με Εδμόνδου Άμποττ, κατά την κατοχή

Βασ. Όλγας 76 με Εδμόνδου Άμποττ, επιταγμένη οικία (κτίσμα του 1937). Το παλιό γιουγκοσλαβικό προξενείο.

Με τα V της νίκης. Μεγάλα για να τα βλέπουν και να τα πιστεύουν.

Και το σαλόνι Κατά πάσα πιθανότητα ο ένοικος. Γερμανός αξιωματικός του ναυτικού. Η οικία στη Βασ. Όλγας 76 ήταν του Σ. Σαλτιέλ. Κτίστηκε το 1937 με αρχιτέκτονα τον Μ. Λαλακάκη (από το βιβλίο του κ. Β. Κολώνα “Θεσσαλονίκη 1912-2012. Η Αρχιτεκτονική μιας εκατονταετηρίδας”, 2012, σελ. 163) Η οικία της Βασ. Όλγας 76 ως Γιουγκοσλάβικο Προξενείο, το 1963 Η ίδια οικία στις αρχές της δεκαετίας του 1940