Ακροπόλεως 72, αμέσως μετά την φουρκέτα/στροφή του Αγ. Παύλου