Κασσάνδρου βλέποντας δυτικά,προς Δημ. Πολιορκητού και το Μουσταφά

Κασσάνδρου βλέποντας δυτικά, προς Δημ. Πολιορκητού. Έπρεπε να σκουρύνει η φωτογραφία για να γίνει ευδιάκριτο το κυπαρίσσι του Μουσταφά. Ακριβώς Κασσάνδρου με Δημ Πολιορκητού