Ιερωμένοι με αλεξήλια κάνουν βόλτα κοντά στον Λευκό Πύργο

Ιερωμένοι με αλεξήλια κάνουν την βόλτα τους στην παραλία, με φόντο το Γκουραμπά και τον Λευκό Πύργο χωρίς το περιτείχισμά του (η εκτίμηση του πωλητή περί 1905 είναι προφανώς ανακριβής).