Αγ. Θεοδώρας, λίγο πριν τη διασταύρωση με Αγ. Σοφίας

Αγ. Θεοδώρας, λίγο πριν τη διασταύρωση με Αγ. Σοφίας. Το μετά και το πριν