Μέσα στον τεκέ της πύλης και στο μικρό νεκροταφείο του

Μέσα στον τεκέ της Πύλης (Kelemeriye Kapιsι Tekkesi) και στο μικρό νεκροταφείο του. Από τον Σπύρο Αλευρόπουλο

Στην αυλή του τεκέ, στον μικρό αίθριο χώρο Αριστερά της εισόδου μπαίνοντας πρέπει να βρίσκεται η κρήνη που αναφέρει η πράξη 383/8-11-1932 Σ αυτήν την πράξη 854/18-2-1939 βλέπουμε τα σκαλοπάτια για ν ανέβει κανείς στο μικρό νεκροταφείο του τεκέ. Σημειώνεται και κομμάτι του βυζαντινού τείχους δεξιά. Ανεβαίνουμε πάνω στο νεκροταφείο, 4 τάφοι όλοι κι όλοι και από πίσω περίπου ισάριθμα δέντρα. Η λήψη είναι του 1913 από τον Auguste Leon, και είναι η μοναδική που διασώζει οπτικά την ξύλινη σκάλα που οδηγεί στον όροφο του πίσω σπιτιού. Η καθημερινή ζωή των προσφύγων ανάμεσα στους τάφους Απόσπασμα της προηγούμενης φωτογραφίας