Το σπίτι πίσω από τον τεκέ Κων. Μελενίκου 4

και ο θάνατος του γαϊδαράκου Από τον Σπύρο Αλευρόπουλο

Στο πεζούλι του νεκροταφείου βλέπουμε και την είσοδο του πίσω εντυπωσιακού μουσουλμανικού σπιτιού, που τόσο η πρόσβασή του στον χώρο του τεκέ, όσο και τα θρησκευτικά σύμβολα πάνω από την είσοδο μαρτυρούν τη στενή σχέση που είχε με το θρησκευτικό χώρο. Το μεγάλο σπίτι εδώ ακόμη άδειο από τους προηγούμενους ενοίκους, όχι όμως για πολύ.Συνενωμένες λήψεις του Gaston Cherau από τον Νοέμβριο του 1915 μέχρι αρχές του 1916. Η είσοδος του σπιτιού

Λεπτομέρεια από την δόμηση του σπιτιού Οι επόμενες δυο λήψεις έπονται αυτής του Gaston Cherau, η φθορά των επιχρισμάτων είναι εμφανώς μεγαλύτερη Από άλμπουμ άγνωστης Βρετανίδας νοσοκόμας, συλλογή Adrian Wright, ανάρτηση στις ΠΦΘ και ταυτοποίηση από Μάρα Νικοπούλου Το 1930 υπήρχε ακόμη, αλλά είχε αρχίσει να καταρρέει. Όχι πολύ αργότερα θα γκρεμιστεί εντελώς. “Ένας γάιδαρος εφονεύθη”. Μακεδονία 23/10/1930