Το ποδήλατο στην Θεσσαλονίκη μέχρι και την πυρκαγιά

Το ποδήλατο στην Θεσσαλονίκη. Φωτογραφίες μέχρι και την πυρκαγιά. Από τον Θεόδωρο Νάτσινα, με συμβολή του Νίκανδρου Καστανίδη

Από το 1900 αγώνες!

Από την έκθεση «Η Δύση της Ανατολής» του ΜΙΕΤ Αλλά σύμφωνα με το κείμενο αγώνες ποδηλάτου στη Σελανίκ από το 1897!!! Οι πρώτοι στην Οθωμανική περίοδο.

Από το κείμενο των Süme Μ., Özsoy S., «Cycling In Turkey From Ottomans To Our Day», Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi • 24 / 2010 Αγώνες ποδηλασίας το 1901 – στο ποδηλατοδρόμιο που υπήρχε τότε (και δεν υπάρχει τώρα τίποτα παρόμοιο ...)

Από την έκθεση «Η Δύση της Ανατολής» του ΜΙΕΤ Ο Πύργος με περιτείχισμα και το τραμ ιππήλατο – επομένως 1908 ή πιο πριν. Εκδρομή του εμποροϋπαλληλικού συνδέσμου το 1905. Ένας ήρθε με το ποδήλατό του.

Από την έκθεση «Η Δύση της Ανατολής» του ΜΙΕΤ Βίλα Αλλατίνι

Πηγή: Blog Ιστορία ελληνική και παγκόσμια, http://greekworldhistory.blogspot.gr/2013/10/1845-1913.html Στην Εθν. Αμύνης λίγο πριν την Δαμιανού, στα μικρά μαγαζιά μπροστά, παρκαρισμένα ποδήλατα. Μπροστά από την είσοδο του Κήπου του Πύργου πριν το 1912 Στην πλατεία Ελευθερίας, γύρω στο 1912, διακρίνεται ένας κύριος να περπατά με το ποδήλατό του. Μια συντροφιά με δύο υπαλλήλους του Ελληνικού προξενείου Θεσσαλονίκης, τον Δημ. Κάκκαβο και τον Ανδρέα Κουρούκλη, στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης, μάλλον πριν το 1912. Το αξιοσημείωτο είναι ότι τους ακολουθούσε ένας συνοδός τους με ποδήλατο.

[Από το βιβλίο “Θεσσαλονίκη Στιγμές Ιστορίας”, Αθήνα 2016, σελ. 106] Πριν την πυρκαγιά Δεν φαίνεται η γραμμή της Μίκρας – 1916 ή πιο πριν.

Οι Ιταλοί με τα ποδήλατά τους το καλοκαίρι του 1916 Και μετά την πυρκαγιά