Το Ελληνικό προξενείο της Θεσσαλονίκης πριν το 1894

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη.

Ήταν κοντά στην Καμάρα

[Από το βιβλίο “Η σφαγή των προξένων. Θεσσαλονίκη 1876” του Γ. Μέγα, Θεσσαλονίκη, 2018, σελ. 69] Κωνσταντίνος Βατικιώτης (1830-1881), γενικός πρόξενος της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, την περίοδο 1866-1881 1900

[Από το βιβλίο “Θεσσαλονίκη Στιγμές Ιστορίας”, Αθήνα 2016, σελ. 68] Την περίοδο της κατοχής Και αυτή από την κατοχή Γύρω στο 1955 Πληροφορία που μας δίνει ο Χρήστος Γουγούσης μέσα από τις αφηγήσεις του.

Η θέση του προξενείου στο τοπογραφικό 1952 [Από το βιβλίο “Η «Χαμένη» Εγνατία της Θεσσαλονίκης”, των Γ. Αναστασιάδη, Ε. Χεκίμογλου, Θεσσαλονίκη2001, σελ. 155]

Κοντινό το πλάι του -λίγο πριν κατεδαφιστεί. (Στυλιανού, ΜΦΘ) Από την ίδια σειρά φωτό του Γ. Στυλιανού Ο Κώστας Τομανάς στο βιβλίο το “Χρονικό της Θεσσαλονίκης 1875-1920” σελ. 37 μας πληροφορεί για μεταφορά του Ελληνικού Προξενείου. Πιθανόν είναι δημοσιογραφική είδηση στον Ερμή του Γκαρμπολά.