Η κρήνη στην Δημ. Πολιορκητού

Μια σύγχρονη φωτογραφία του Θωμά Νεδέλκου βοηθάει να τοποθετήσουμε μια αταύτιστη για πολλά χρόνια κρήνη. Βρίσκεται στην Δημ. Πολιορκητού, ακριβώς μπροστά από το διατηρητέο που στεγάζει την Χαρτοθήκη. Η τεκμηρίωση από την Μάρα Νικοπούλου στις επόμενες φωτό.

Από άρθρο στο National Geographic εδω: https://macedonia1912-1918.blogspot.com/2017/01/on-monastir-road-by-herbert-corey.html?fbclid=IwAR2gklObFfDFjLR-zSW0LHT-QtqiQKHdy446TDZkXBnzBZljUoI3Zcat-OY

Με μπλε η διάταξη που έχουν οι δυο «τρύπες» της βρύσης, αλλά και η εσοχή για το τάσι που στην συγκεκριμένη είναι μία και όχι δυο στα πλαϊνά, όπως είναι στις περισσότερες. Με κόκκινο το σημείο της αλλαγής στην τοιχοποιία που διακρίνεται ακόμα και στην παλιά φωτογραφία κάτω από το σοβάτισμα που είχε τότε. Η πράσινη ευθεία σημειώνει απλώς τη θέση που σταματάει το «κάδρο» της παλιάς φωτό.

Στην σύγκριση με παλιά φωτογραφία της Πολιορκητού από την αντίθετη πλευρά, βλέπουμε πρώτα απ' όλα ότι η παλιά κρήνη ήταν σοβατισμένη. Με μπλε σημειώνεται η «σχέση» της κρήνης με τη μάντρα. Βλέπουμε επίσης –με κόκκινο- το σπάσιμο που κάνει η μάντρα, και με κίτρινο την λάμπα πάνω της.