Ο Gaston Chérau στην Δημ. Πολιορκητού σε λήψη προς Ευρυμέδοντος

Ο Γκαστόν Σερώ (Gaston Chérau) στέκεται στη Δημ. Πολιορκητού και φωτογραφίζει προς την Ευρυμέδοντος, δίνοντάς μας και την εικόνα από ένα ακόμα μαγαζάκι της περιοχής. Από την Μάρα Νικοπούλου

Μια θαμπή φωτογραφία ενός ανώνυμου γάλλου στρατιώτη που φωτογραφίζεται με φόντο το ίδιο μαγαζάκι ενώ αριστερά μπροστά του διακρίνουμε το σιδερένιο φουρούσι της Χαρτοθήκης.