1932-Καταγγελία για κατασπατάληση χρημάτων απ το Πανμιο Θεσ/νίκης

1932-Καταγγελία για κατασπατάληση χρημάτων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η εφημερίδα “Μακεδονία” έκανε, το 1932, μια πολύ αιχμηρή κριτική στην κατασπατάληση χρημάτων για τη Φοιτητική Λέσχη από τις απερχόμενες, τότε, πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι την ακαδημαϊκή χρονιά 1931-32 πρύτανης ήταν ο “απερίγραπτος” Περικλής Βιζουκίδης (1880-1956).

Το ενδιαφέρον δεν είναι, τόσο, η συγκεκριμένη καταγγελία, όσο, η σχετική αντίδραση των “αδέκαστων” αρχών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να πως ενήργησαν: ανάθεσαν, το 1932, στον καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών, Θεόδωρο Βαρόπουλο, τη διερεύνηση της κατάστασης στη Φοιτητική Λέσχη. Και στην έκθεση, που υπέβαλε στις 5-3-1933, διαβάλλει τους φοιτητές επισημαίνοντας ότι κάποιοι απ’ αυτούς έκαναν την Φοιτητική Λέσχη “ορμητήριον πολιτικών εκδηλώσεων” και τις συναναστραφείσες μ’ αυτούς φοιτητριών ως “ομοφρόνων στερουμένων εις νεαράς παρθένους, και δη και ελληνίδας απαραιτήτου αιδούς και κοσμιότητας”. Έστρεψε μ’ αυτό τον τρόπο τις δημόσιες δυσανασχετήσεις για την κακοδιαχείριση της Φοιτητικής Λέσχης στην ομάδα των πολιτικοποιημένων φοιτητών και φοιτητριών ως η αιτία του κακού και της ηθικής κατάπτωσης του συγκεκριμένου πανεπιστημιακού χώρου.

Τόσο για το Βαρόπουλο όσο και για τον Βιζουκίδη ταιριάζει απόλυτα το λαϊκό γνωμικό “δάσκαλοι που δίδασκαν και νόμο δεν κρατούσαν”, γιατί και οι δύο έδειξαν τον ηθικό τους ξεπεσμό, την περίοδο της κατοχής.

Από τον Νίκανδρο Καστανίδη. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,22/12/1932, σελ.1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,22/12/1932, σελ.1 Η φοιτητική λέσχη στην Εθν. Αμύνης Βλ. “Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Έκθεσις Πεπραγμένων επί πρυτανείας Περικλέους Βιζουκίδου. Κατά το έκτον Πανεπιστημιακόν Έτος 1931-32, Εν Θεσσαλονίκη 1934”, σελ. 289 Για την ηθική του κατάπτωση βλ. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oG3Y7GzZcXk ή http://greek-culture.blogspot.com/2015/04/