Η μικρή οδός Αγ. Παντελεήμονος λίγο πριν αλλάξει από τη νέα ρυμοτομία

Η μικρή οδός Αγ. Παντελεήμονος λίγο πριν αλλάξει τελείως από τις νέες χαράξεις δρόμων και τις πολυκατοικίες Από την Μάρα Νικοπούλου

Το 1916 και το 1938 αντίστοιχα, χωρίς ουσιαστικές διαφορές. Η Εγνατία που διαπλατύνεται –δεξιά- δεν έχει επηρεάσει τους βόρειους δρόμους Δυο αεροφωτογραφίες όταν αρχίζουν οι αλλαγές, με αριθμημένα τα σπίτια (κόκκινο) και τις πρώτες πολυκατοικίες (πράσινο-μπλε). Η δεξιά προέρχεται από ανάρτηση της Κ. Τσιρέλη στην ΑΘ. Ο Γιάννης Στυλιανού μπήκε στην οδό, το νωρίτερο το 1966, αλλά όχι πολύ μετά από αυτό. Κι αφού άρχισε να φωτογραφίζει τον δρόμο, έστρεψε τη μηχανή και τράβηξε και το πλάι του τριώροφου στη γωνία με την Εγνατία που είδαμε χθες. Η δεξιά δεν συσχετίζεται για πρώτη φορά. Ο Γ. Στυλιανού προχώρησε λίγο παραπάνω και μας δίνει κι ένα κομμάτι του δυτικού πεζοδρομίου. Ίδιο με αυτό που φωτογραφίζει περίπου μια δεκαετία αργότερα από την αντίθετη κατεύθυνση ο Γιώργος Παπαναστασίου.

Το 1972, από ανάρτηση του κ. Χαριζάνη στις ΠΦΘ

Το 1977, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Παπαναστασίου φωτογράφισε το τελευταίο σπίτι πριν την εκκλησία. Το ανατολικό πεζοδρόμιο έχει πια χτιστεί κι αυτό