Δημητρίου Πολιορκητού με Σπάρτακου

Ανάρτηση του ιδρυτή των ΠΦΘ, Ian Kehoe στην ίδια ομάδα το 2015. Διόρθωση από τον Ευστάθιο Ασλανίδη της προηγούμενης θέσης που είχε προτείνει ο Αθανάσιος Νικόπουλος. Ο φωτογράφος βρίσκεται στη Δημητρίου Πολιορκητού με Σπάρτακου και όχι με Δωδώνης, και κοιτάζει τη δύση. Η φωτογραφία συσχέτισης με τον αριθμό 8 στη Δημητρίου Πολιορκητού με Νικομάχου είχε συσχετιστεί από μία άλλη σειρά φωτογραφιών στις ΠΦΘ.

Ο μανάβης επί της Πολιορκητού. Η Σπάρτακου το πρώτο στενό δεξιά.

Η φωτογραφία στα αρχεία του Πλανήτη, χωρίς τις επισημάνσεις. Λήψη Auguste Leon, 1913 Βλέποντας την κατηφόρα της Δημ. Πολιορκητού στην γωνία με Νικομάχου.