Θέα από την θάλασσα προς την πόλη γύρω στα 1910

Θέα προς την πόλη με δύο σύμβολά της φαινομενικά και παραπλανητικά ισοϋψή. Σαν σύμβολα που ήταν, έπεσαν λίγο αργότερα και με μερικά χρόνια διαφορά.