Θεοδώρου Γαζή και Φιλίππου ο μιναρές του Abdullah Kadi σε τρεις λήψεις πριν την πυρκαγιά

Auguste Leon 13 Μαϊου 1913 για τα “Αρχεία του Πλανήτη” Ο μιναρές του Abdullah Kadi από την Θεοδώρου Γαζή. Ο μιναρές στο βάθος από την Φιλίππου